Dil ve Kültürün Yayılması İçin Araştırma Araçları ve Uygulamaları